Formulario solicitude acampada

- Responsable do ficheiro: Revenidas
- Delegado do ficheiro: cdmon.com 10DENCEHISPAHARD, S.L. B-62844725 C/ Girona 81-83 local 6 08380 Malgrat de Mar Barcelona.
- Finalidade: Asignación e organización de espazos de acampadas no Festival Revenidas, edición 2018.
- Destinatarios: Non se cederán os datos a terceiros salvo obriga legal.
- Lexitimación: Execución de contrato entre Revenidas e usuario/a do camping para a cesión de espazos de acampada e cumprimento de disposición legal (Reglamento UE 2016/679 Xeral de Protección de Datos e LO 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal), requerindo do teu consentimento expreso.Non proporcionar os datos implicará que o usuario/a non terá dereito a reserva de praza de camping no referido festival.
- Dereitos: Acceso, rectificación, cancelación e oposición, así como outros dereitos*
- Modo de exercicio dos teus dereitos: Por medio de correo electrónico dirixido a info@revenidas.com
- Prazo de tratamento dos datos: Ata a finalización do Festival Revenidas, Edición 2018. En todo caso, nunca máis alá do 31 de agosto de 2018. Se o/a usuario/a fai uso dos seus dereitos con anterioridade a esa data, os seus datos serán suprimidos no momento do requerimento.

- Para qué queremos os teus datos:
Para organizar o servizo de acampada do festival, e poder asignando prazas aos/ás
usuarios/as. Ningunha outra finalidade será dada aos teus datos.

- *Cales son os teus dereitos cando nos facilitas os teus datos?
Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre se en Revenidas. estamos a tratar datos persoais que lles concernan, ou non.
As persoas interesadas teñen dereito a acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins que foron recollidos.
En determinadas circunstancias, os interesados poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, nese caso unicamente conservarémolos para o exercicio ou a defensa de reclamacións.Declaro que entendo y acepto a POLÍTICA DE PRIVACIDADE do sito web www.revenidas.com